Dodatkowe świadczenia

Stała rejestracja pojazdu

Jeżeli mieszkają Państwo na terenie Niemiec zajmiemy się zarejestrowaniem Państwa pojazdu oraz załatwieniem plakietki „TÜV”. Plakietka przeglądu technicznego „TÜV” jest niezbędna, żeby pojazd został dopuszczony do ruchu drogowego w Niemczech i jednocześnie jest one świadectwem stanu technicznego danego pojazdu. W wielu przypadkach nieodzowna jest przebudowa pojazdu, ktόra wymaga udziału i zaangażowania fachowcόw z tej dziedziny. Wspόlnie z partnerami, z ktόrymi kooperujemy, jesteśmy wstanie przygotować Państwa importowany pojazd do ruchu na niemieckich drogach.

Zastępcze numery rejestracyjne pojazdu

Nie zawsze potrzebny jest szczegόłowy przegląd techniczny. Gdy Państwo życzą sobie nattychmiast poruszać się importowanym pojazdem w granicach państwa, istnieje możliwość użycia pięciodniowych zastępczych numerόw rejestracyjnych. Otzrymają Państwo żόłte tymczasowe numery rejestracyjne, z ktόrymi mogą Państwo bezpośrednio wyruszyć w drogę. Jeśli planują Państwo wyjechać poza granice Niemiec na tymczasowych numerach, konieczne są do tego czerwone tablice rejestracyjne, ktόre można uzyskać po szczegόłowym przeglądzie technicznym danego pojazdu. Rόwnież przy tej procedurze jesteśmy Państwu pomocni. Na miejscu istnieje duża oferta firm usługowych, ktόre zatroszczą się dla Państwa sprawnością i przeglądem technicznym pojazdu.

Orzeczenia urzędowe

Często przy odprawie celnej jest wymagane oświadczenie potwierdzające wartość danego pojazdu wydane przez niezależnego rzecznika. PORTAGENT wspόłpracuje z uznanymi rzecznikami, ktόrzy na Państwa życzenie szybko i bez zbędnych formalności oszacują wartość pojazdu klienta.

Odprawa celna przy przesiedleniu

Wwόz towaru do Unii Europejskiej jest nieodzownie związany z cłem, ktόrego wysokość jest uzależniona od rodzaju i wartości danego towaru. Przy rόżnorodnej budowie importowanych pojazdόw mechanicznych, motorόwek, Jet Skis itp. wacha się ona prozentualnie między 6% - 10%. W przypadku przesiedlenia odpadają koszty cła. Dodatkowo do opłaty celnej dochodzi suma podatku od obrotu, ktόra w tej chwili wynosi w Republice Federalnej Niemiec 19%. Ogόlna wysokość opłat przy odprawie celnej liczona jest na około 30% od podstawowej wartości towaru.

Noclegi

Żeby jak najlepiej mogli Państwo wykorzystać swόj czas, staramy się optymalnie połączyć wszystkie elementy odprawy celnej i tym samym skrόcić czas oczekiwania na nią. Rόwnież w przypadku dłuższego procesu celnego zatroszczymy się z chęcią o naszych klientόw. Do pόźnych godzin wieczornych oferujemy Państwu pomoc i opiekę w poszukiwaniu odpowiedniego hotelu w okolicy.